De Heulenaar

Praktijk voor integrale natuurgeneeskunde

Vergoeding vaak via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk

Disclaimer

Bij het verstrekken van de informatie op deze website beroep ik mij op het mij toekomende recht op vrijheid van meningsuiting, zoals dat ondermeer wordt gewaarborgd in artikel 10 lid 1 van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden.

Ik streef naar een zorgvuldige controle van de informatie die ik via mijn website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig en betrouwbaar is.

Informatie is afkomstig van  boeken, nieuwsbrieven, onderzoeken, vanuit gevolgde opleidingen en natuurlijk ook van het wereldwijd web. De links naar andere websites zijn geplaatst ter informatie. De Heulenaar kan niet garanderen dat de informatie op deze externe websites altijd volledig, correct en/of betrouwbaar is.

Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan ik niet garanderen dat de informatie te allen tijde noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of altijd bijgewerkt is. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend.

Ik ben als houder-eigenaar van de site niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. Suggesties voor verbeteringen zijn natuurlijk welkom.

Ik heb geen bezwaar tegen verdere verspreiding van de informatie op de website. Laat het wel even weten: info@deheulenaar.nl

Beeld- en auteursrecht

Van het materiaal dat op de website is gebruikt is hergebruik (digitaal of anderszins) zonder toestemming van de desbetreffende fotografen of auteurs niet toegestaan.

Ik heb me te goeder trouw ingespannen om de rechthebbenden van het materiaal te achterhalen. Het meeste beeldmateriaal is afkomstig vanuit het softwarepakket waarmee de site gemaakt is (Webplus). Overige afbeeldingen zijn afkomstig van Internetsites als Pixabay en scx.hu. Indien u meent dat door plaatsing uw copyright wordt geschonden, neem dan contact met mij op, de desbetreffende plaatjes zullen dan per direct verwijderd worden.

Behandelingen

Deze disclaimer is ook van toepassing op mijzelf, Anita van der Scheer,  als therapeut en practitioner. Als natuurgeneeskundig therapeut faciliteer ik het zelfgenezend vermogen van de cliënt. Dit zelfgenezend vermogen treedt in werking als u fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch in balans bent.

Aangeboden behandelingen beogen geen medische diagnose te stellen of een medische behandeling te bieden. Evenmin zijn zij een vervanging voor een medische diagnose of behandeling. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor de eigen gezondheidszorg. Bij lichamelijke klachten is het raadzaam contact op de nemen met uw arts.

De Heulenaar
Anita van der Scheer