De Heulenaar

Praktijk voor integrale natuurgeneeskunde

Vergoeding vaak via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk

Over de indeling, de opbouw en de functie van het energetisch lichaam zijn de meningen verdeeld. In het westen gaan we er vanuit dat het bestaat uit elektromagnetische velden welke voortgebracht worden door bio-elektriciteit van het menselijk lichaam. De oosterse visie stelt dat energetische velden de materie, en dus ook de mens, voortbrengen. Het bestaan van de vitale (levens) energie aantonen is een wetenschappelijk dilemma, ook al omdat er op deze verschillende manieren naar gekeken wordt.

Ondanks deze hobbel in de weg wordt er zowel in het oosten als in het westen met succes met deze energie gewerkt.

Het energetisch systeem is niet afgescheiden van het fysieke systeem. Er bestaan bepaalde kanalen voor energie-uitwisseling waarmee de stroom energetische informatie van het ene systeem overgaat in het andere.

Een energetisch systeem is het acupunctuur-meridiaansysteem dat wij associëren met onze emoties. Door deze meridianen stroomt een onzichtbare, voedende energie die de chinezen kennen als Qi. De Qi komt het lichaam binnen door de acupunctuurpunten en stroomt naar de dieper gelegen organen. Als de energiestroom ergens wordt geblokkeerd worden mensen ziek. Het meridianensysteem kan gestimuleerd of gekalmeerd worden door het stimuleren van de acupunctuurpunten, of met behulp van NES infoceuticals.

Een ander systeem is het chakra-systeem dat wij associëren met gedachtenvelden. Volgens de Indiase leer stroomt kosmisch bewustzijn bij ons binnen welke in de 7 chakra’s omgezet wordt in persoonlijke gedachtenvelden. Als een van deze chakra’s in exces (obsessie, fixatie) is dan blokkeert de energie, ook indien aan een van de 7 thema’s voorbijgegaan wordt brengt dit disbalans. Indien de energie gelijkelijk over de de 7 chakra’s verdeeld is zijn we gezond en gelukkig. Ook de chakra gedachtenvelden kunnen met behulp van NES Health of de MiHealth in balans gebracht worden.

De laatste jaren verschijnen er steeds meer vormen van energietherapie. Inmiddels staat wel vast dat deze therapieën gezondheidswinst opleveren. Ze verbeteren onder andere de immuniteit, verlagen pijn en stress en verminderen angst. Wat nog niet duidelijk is is waarom energie-therapie werkt. Er zijn verschillende hypotheses, maar echt wetenschappelijke bewijs ervoor ontbreekt (nog).

Het lichaam is in staat om elektriciteit voort te brengen, hoe beter het elektrische systeem van het lichaam werkt, hoe gezonder je bent. Bioelektriciteit zorgt ervoor dat je hart klopt, signalen via het zenuwstelsel worden doorgegeven, het laat neuronen in de hersenen vuren, en nog veel meer.  Het elektrische veld van het lichaam kan beïnvloed worden door elektrosmog.  Door te aarden kun je  deze vervuilde energie weer afvoeren. De aarde is negatief geladen, door contact te maken met de aarde wordt het teveel aan schadelijke positieve elektronen afgevoerd.

In het boek 'het Veld' van wetenschapsjournaliste Lynne McTaggart wordt uitgebreid verslag gedaan van onderzoeken van diverse internationale wetenschappers op het gebied van meditatie, gebedsgenezing en energietherapie. Hetzelfde geldt voor haar boek ‘Het intentie-experiment'  (beide boeken uitgegeven bij Ankh Hermes).

Het 'Handboek Energetische Geneeskunde' van Dr. Richard Gerber M.D. doet verslag van zijn 12 jaar durende onderzoek naar de werkzaamheid van energetische therapieën. (uitgegeven door Altamira Becht)

Biofysicus and celbioloog James Oschman, verricht baanbrekend onderzoek naar energietherapie en publiceerde zijn bevindingen o.a. in 'Energy Medicin - The Scientific Basis', uitgegeven door Elsevier Health Sciences. Oschman stelde een allesomvattende theorie op m.b.t. de lichaamsfascia als tensegriteitstructuur die alle cellen van het lichaam met elkaar verbindt en, indien het lichaam goed uitgelijnd is, fungeert als een vloeibaar kristal waar energie en informatie vrij doorheen stromen. Hij is tevens auteur van "The Effect of Earthing (Grounding) on Human Physiology", waarin hij het belang van aarden bespreekt.

Dr. Gerard Pollack sprak op het fasciaresearch congres in Vancouver. Hij verricht al 20 jaar onderzoek naar de eigenschappen van water aan de universiteit van Washington en kwam n.a. hiervan tot de volgende conclusie. Veel van het in het lichaam aanwezige water heeft een vloeibare kristallijne structuur.  Veel van de in het lichaam aanwezige componenten, zoals collageen en celmembranen, zijn ook kristallijn. Deze structuren werken nauw samen met het kristallijne water en vormen samen een informatienetwerk dat iedere cel in het lichaam bereikt. De vloeibare kristallijne organisatie van het menselijk lichaam verklaart de ogenblikkelijke overdracht van signalen en andere biologische informatie.

Deze conclusie heeft veel overeenkomst met de theorie van Dr. Oschman. Veel van de alternatieve therapieën en paranormale fenomenen zouden hierdoor verklaard kunnen worden. Het universum, en ook wij, bestaat voor 99 % uit waterstofmoleculen.

Onder deze link wat video' s over de opmerkelijke eigenschappen van water.


De laatste jaren verschijnen er steeds meer vormen van energietherapie. Inmiddels staat wel vast dat deze therapieën gezondheidswinst opleveren. Ze verbeteren onder andere de immuniteit, verlagen pijn en stress en verminderen angst.

Een van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energy medicin is de NES Health Provision met de Mihealth.

NES Health biedt een compleet gezondheidssysteem, ’s werelds eerste praktische klinische systeem om het lichaamsveld te lezen en te corrigeren


“Als je energie buiten beschouwing laat negeer je 99% van de werkelijkheid”.

James Oschman Ph.D. (auteur van 'Energy Medicin - The Scientific Basis')

Dr. Gerard Pollack sprak op het fasciaresearch congres in Vancouver. Veel van het in het lichaam aanwezige water heeft een vloeibare kristallijne structuur.  Veel van de in het lichaam aanwezige componenten, zoals collageen en celmembranen, zijn ook kristallijn. Deze structuren werken nauw samen met het kristallijne water en vormen samen een informatienetwerk dat iedere cel in het lichaam bereikt. De vloeibare kristallijne organisatie van het menselijk lichaam verklaart de ogenblikkelijke overdracht van signalen en andere biologische informatie.

“Energy medicine is the future of all medicine”.

C. Norman Shealy, M.D., Founding President, American Holistic Medical Association