De Heulenaar

Praktijk voor integrale natuurgeneeskunde

Vergoeding vaak via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk

Ook mentale invloeden spelen een zeer belangrijke rol m.b.t. tot onze gezondheid en ons welbevinden.

Als wij goede verwachtingen hebben zullen wij over het algemeen gezonder en gelukkiger zijn dan wanneer wij slechte verwachtingen hebben.

Onder het kopje `Psyche’  heb ik ook alle energetische toepassingen gerangschikt. Dit omdat ik ervan overtuigd ben dat energie (emotie is energy in motion) heel veel te maken heeft met emotie en met verwachtingen. Onder het kopje `Artikelen`vindt u een artikel over energie.

Een heel belangrijke tool om de psyche tot rust te brengen is meditatie.

Meditatie in zijn zuiverste vorm is het, in een goede houding, met de ogen stil zitten en proberen in lichaam en geest kalm, aandachtig en onbeweeglijk te zijn. Iedere laatste zondag van de maand stel ik mijn huiskamer beschikbaar voor een geleide meditatie. Tijdens de bijeenkomsten komen mensen tussen 19.45 en 20.00 uur binnen. Om 20.00 uur start de meditatie van een uur. Na afloop van de meditatie gaan mensen vaak in stilte weer weg, maar je kunt ook nog even blijven en ervaringen uitwisselen.

De laatste decennia zijn er krachtige realisatietechnieken ontwikkeld die ingezet kunnen worden om je van oude, belemmerende gedachtenpatronen te ontdoen en je helpen je doelstellingen te bereiken en sterker, gezonder en gelukkiger te worden.

Met deze technieken lukt het:

Negatieve gevoelens snel te vervangen door positieve gevoelens

Een krachtig gevoel van zelfvertrouwen oproepen

Met zelfvertrouwen naar de toekomst te kijken

Te stoppen met piekeren.

Onverwerkte emoties en oud zeer kunnen ook doeltreffend opgeruimd worden met:

Spiritualiteit betekent `Innerlijke beleving`Door bewust te zijn gaan we meer in ons lichaam en minder in ons hoofd zitten.

„To change the printout of the body,

you must learn to rewrite the software of the mind.“

Deepak Chopra

Bruce Lipton, auteur van `De Biologie van de Overtuiging’ is wereldwijd bekend vanwege de geniale manier waarop hij wetenschap en bewustzijnsontwikkeling met elkaar verbindt.

Het idee dat ons leven wordt bepaald en gestuurd door onze genen, is fundamenteel in onze westerse wereld. Het dogma ‘genen bepalen ons leven’ wordt op alle niveaus van het onderwijs tot aan de medische opleiding herhaald. Bruce Lipton deed uitgebreid onderzoek naar de moleculaire processen waarmee cellen informatie verwerken en hij merkte dat het niet de genen zijn die ons gedrag bepalen, maar dat de genen worden aan- en uitgezet door externe factoren. Ze worden aangestuurd door onze waarnemingen, onze gedachten en overtuigingen.

Onze overtuigingen, of ze nu waar zijn of niet, positief of negatief, beïnvloeden de activiteiten op genetisch niveau en kunnen zelfs onze genetische code veranderen.

Een populaire zienswijze is tegenwoordig dat het genetisch potentieel (Nature) slechts dan volledig tot ontwikkeling komt als de omstandigheden (Nurture) optimaal zijn. (Nature via Nurture).

In onderstaand interview vertelt hij hier meer over.

Ook energetische processen spelen een belangrijke rol bij het in stand houden van een optimale fysieke, mentale en emotionele gezondheid.