De Heulenaar

Praktijk voor integrale natuurgeneeskunde

Vergoeding vaak via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk

Ik maak bij het opstellen van een behandelplan gebruik van het belasting-belastbaarheidsmodel.

Soms ontstaan klachten omdat je te hard gewerkt hebt of omdat je juist te weinig doet.
Soms is je houding verkeerd en is je lijf de hele dag in gevecht met de zwaartekracht.
Soms is je voedingspatroon ongezond of je ademhaling is ontregeld, tekorten aan bouwstoffen, zuurstof en koolzuur ontstaan.

Vaak is het echter zo dat er ook andere dingen spelen. Je maakt je ongerust over je baan, de toekomst, je kinderen, of je thuissituatie is minder prettig.
Hierdoor is de spanning in je lijf continu verhoogd en slaap je onrustig, je hebt moeite om je te concentreren. Dit zijn herstelbelemmerende factoren.
Het lichaam houdt zich paraat om in actie te komen, alle energie die beschikbaar is wordt daartoe aangewend. Kleine schades die ontstaan worden niet meer hersteld en ook gezonde weefsels worden afgebroken.

Dan is het tijd om even pas op de plaats te maken en te inventariseren hoe je hier beter mee om kan gaan.

Als holistisch therapeut kan ik hierbij van dienst zijn.

Aangesloten bij:

Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)

Bel of mail voor een afspraak of informatie:

0174-295970 / 0648-636422

info@deheulenaar.nl

Behandelingen worden meestal vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De eigen bijdrage is hierop niet van toepassing.

Mijn praktijk bevindt zich op de rand van Den Haag en het Westland!

Eastern Oregon was gifted with the Sri Yantra Mandala Formation in August 1990. It arrived in a dry wilderness lake bed east of Steens Mountain, and consisted of 13.3 MILES of lines, each 10" wide and scored to a depth of 3 inches in the hardpan.Als natuurgeneeskundig therapeut werk ik met de vijf natuurgerichte principes, deze zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen.


  1. Energie
  2. Prikkeloverdracht
  3. Drainage
  4. Voeding
  5. Psyche


Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet  functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.


Ik ga er vanuit dat mensen gezond zijn, en blijven, als er evenwicht is in, niet alleen de fysieke, maar ook de mentale en emotionele processen van ons bodymind-complex. Evenwicht op deze drie niveaus is nodig om het zelfgenezend vermogen van de mens te activeren. Deze niveaus beïnvloeden elkaar onderling, als een van de niveaus verstoord is dan merk je dat ook op de andere niveaus.

Daarom houd ik bij een behandeling dan ook rekening met de oorzaken van het ontstaan van de klacht.

Stress, van fysieke, emotionele of mentale aard, blijkt de belangrijkste oorzaak van disbalans in het bodymind-complex.

Het bodymind-complex kan natuurlijk ook uit balans raken door trauma, vergiftiging en infectie. Een goed aangestuurd bodymind-complex is echter veel minder vatbaar voor deze factoren.